Bystrá nad Jizerou
Toulavá

naše příští destinace – jaro 2024

Provozní řád uživatele mobilního domu Hootka

Každá ubytovaná osoba (dále Klient) je povinna počínat si při užívání mobilního domu Hootka tak, aby nedošlo ke vzniku požáru či jiných škod. Hootku smí užívat v rozsahu stanoveném smlouvou. Hootka včetně vybavení nesmí být upravována ani jinak měněna.

Na začátku ubytování přebírá host Hootku bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit GlampHuts.

Klienti musí dodržovat následující:

 • Venkovní ohniště na dřevo nesmí být při provozu ponechána bez dozoru
 • Venkovní ohniště se nesmí používat přes noc, ani když nejsou osoby přítomny (nemůže být splněn předchozí bod)
 • Zabezpečit Hootku během své nepřítomnosti zejména – zamykat dveře, zavřít všechna okna, všechny předměty umístit do Hootky (kola, židle atd.)
 • Dodržovat požadavky výrobce, především požární bezpečnosti při provozu a užívání elektrických, plynových, tepelných a jiných spotřebičů
 • Při využití toalety je Klient povinnen použít papírovou vložku. Více informací na QR kódu na vstupních dveřích nebo nad WC.
 • Je zakázáno ubytování s domácími zvířaty
 • Veškeré problémy s provozem jsou povinni nahlásit GlampHuts na telefonní číslo +420 602 271 399, +420 605 539 177

Ubytovaným osobám je zakázáno:

 • Kouřit, používat svíčky, prskavky apod.
 • Vnášet a užívat vlastní plynové spotřebiče
 • Provádět jakékoliv opravy nebo úpravy na spotřebičích
 • Manipulovat s otevřeným ohněm

Dojde-li i přes všechna opatření ke vzniku požáru v Hootce je povinností každé osoby požár uhasit dostupnými hasebními prostředky, které jsou umístěny ve skříňce pod kuchyňským dřezem a ve skříni vedle žebříku. V případě, že nelze vzniklý požár vlastními silami a prostředky uhasit, musí Klient vzniklý požár ohlásit na ohlašovnu požárů číslo 150. Do doby než přijede pomoc je Klient povinen učinit nutná opatření pro záchranu ohrožených osob.

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu Hootky a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro všechny naše hosty.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.

Jak se chovat v okolí

 1. Hootka se snaží mít co nejmenší dopad na své okolí. Odpadky proto rozdělujeme na plasty, papíry, sklo a směsný odpad.

 2. V Hootce se nekouří, nedopalky a špačky nenecháváme poházené po okolí.

 3. Hootka maximálně využívá obnovitelné zdroje. Snažíme se to respektovat a šetrně hospodařit s elektrickou energií a pitnou či užitkovou vodou.

 4. S ohněm ve venkovním ohništi zacházíme opatrně a nenecháváme nikdy bez dozoru.

 5. Ačkoliv je Hootka vyrobena z kvalitních materiálů, chováme se k ní uvnitř i zvenku citlivě a s respektem.

 6. Hootka se po dobu našeho pobytu stává naším náhradním domovem, a tak o ní pečujeme – v případě nepříznivého počasí zavíráme okna

 7. V případě nepřítomnosti Hootku zabezpečíme zamčením dveří a zavřením oken. Všechny předměty patřící k Hootce uschováme uvnitř zamknutého mobilního domu.

 8. V Hootce máme k dispozici nádobí, kávovar Nespresso, základní koření, kávu, čaj, cukr, ekologické mycí prostředky, ručníky, osušky a dřevo pro venkovní ohniště. K vybavení se chováme citlivě a produkty, které nespotřebujeme během našeho pobytu, necháváme v Hootce.

 9. V lednici nalezneme uvítací balíček jako pozornost od GlampHuts, další nápoje a pochutiny za poplatek podle ceníku produktů a služeb, který je k dispozici v Hootce, na webu nebo přístupný pomocí QR kódu na vstupních dveřích. Cenu za produkty hradí Klient při konci pobytu bezhotovostně na základě vystavené faktury doplňkových služeb na účet GlampHuts.

Dejte nám tip, kam umístit Hootku.

Znáte magické místo, kam umístit naši Hootku? Dejte nám vědět a když toto místo vybereme, získáte v něm pobyt na prodloužený víkend ZDARMA!

Odeslání formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.